Aan onze patiënten

Ten gevolge van de Covid 19 epidemie zijn we genoodzaakt een aantal veranderingen door te voeren in de praktijkwerking en dit om het veilig te houden en verdere verspreiding van het virus te vermijden. 

Opvolgconsultaties

Deze zullen in de mate van het mogelijke telefonisch gebeuren. Hiervoor wordt een telefonisch consult aangerekend dat volledig, via derde betalers regeling, door het ziekenfonds betaald wordt (20 euro). Telefonische opvolging kan enkel bij gekende patiënten die wij nog recent zagen en bij wie wij zelf inschatten dat het medisch probleem een telefonische opvolging mogelijk maakt. 

Nieuwe aanmeldingen 

De arts zal zelf inschatten of een consultatie nodig is en op welke termijn deze kan georganiseerd worden. Als de verwijzende huisarts zelf contact neemt kan beter ingeschat worden wat dringende hulp vereist en wat kan uitgesteld worden. 


Ook zal de arts zelf inschatten wat dringend dient behandeld te worden en voorrang moet krijgen op andere afspraken. Hiervoor werden door de overheid in overleg met meerdere raden van gezondheidsbeoefenaars lijsten aan gelegd per discipline die aangeven welke aandoeningen een bepaalde graad van urgentie hebben. 

In de praktijk zal ervoor gezorgd worden dat er geen twee patiënten tegelijk in de wachtzaal zitten. Omdat oppervlakten tussen twee patiënten dienen ontsmet te worden zal meer tijd nodig zijn tussen twee afspraken. Gelieve hiermee rekening te houden. 

De arts en verpleegkundige zullen een mondmasker dragen. De praktijk zal frequent gepoetst worden.


Om afspraken veilig te laten doorgaan vragen we van onze patiënt ook enkele inspanningen:

  • Kom zeker op tijd naar de afspraak. Indien er nog iemand in de praktijk aanwezig is, zal na aanbellen gevraagd worden om buiten of in de wagen te wachten tot de voorgaande patiënt buiten komt.
  • Kom niet naar de afspraak indien u koorts heeft of in de afgelopen twee weken gehad heeft. Ook andere symptomen zoals hoesten, diarree of een ziek gevoel horen hierbij. 
  • Houd afstand (minstens 1.5 m) , ook in de praktijk. De arts zal dit ook doen.
  • Er wordt verwacht dat u een mondmasker draagt. De arts kan u vragen voor de consultatie de handen te ontsmetten. 
  • We verkiezen dat u alleen naar de afspraak komt tenzij dit niet mogelijk is. Eén begeleider kan dan toegestaan worden. Meebrengen van kinderen wordt best vermeden. 
  • Betalingen gebeuren bij voorkeur met Bancontact. Indien dit niet mogelijk is, kan per overschrijving betaald worden. 


We hopen jullie allen in deze moeilijke tijd toch de zorg te kunnen bieden die we vroeger konden geven. De veranderingen die nu doorgevoerd worden, zullen verder aangepast worden volgens de aanbevelingen die we van hogerhand krijgen. U kan de aanpassingen dan terugvinden op de website van de praktijk www.neurologiecentrum.be


Dr. Elizabet Boon 


Aan onze patiënten

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x